Serveis per les onl's

Des d'entre2mons oferim assessorament a les entitats del tercer sector per tal de fer-les atractives per les empreses i que aquestes s'involucrin de forma significativa tant en en les comunitats on treballen, com en els seus projectes de voluntariat.

i així les organitzacions no lucratives

es beneficien de recursos, tecnologia i mitjans addicionals per les seves activitats. Alhora, aporten a l'empresa el seu coneixement de les necessitats socials, la seva capacitat per aplicar solucions eficaces i així, les ajuden a complir millor els seus objectius.

Això ho fem...

fent atractius per les empreses els...fomentant les organitzacions des de la...desenvolupant la responsabilitat social
Servei de assessorament en projectes de Voluntariat atractius per les empreses i administracionsServei de borsa de projectes de voluntariatServei d'implantació de sistemes de gestió de responsabilitat social