Serveis per les empreses

Des d'entre2mons oferim a les empreses projectes de formació combinats amb activitats de voluntariat amb un alt contingut d'aprenentatge, per tal d'aprofundir els valors personals i els d'empresa.

També oferim plans d'acció social a mida, centrats en la col·laboració entre empreses i organitzacions del tercer sector, per tal d'anar reforçant la cultura d'empresa a partir dels valors dels treballadors i de les dinàmiques de l'empresa. Sempre en base a les especificitats i els interessos concrets de totes les parts, i així garantir que els recursos invertits obtinguin un molt bon rendiment.

i així les empreses...

reforcen el desenvolupament personal dels seus treballadors, millorant la motivació i capacitació i la retenció del talent, a la vegada que guanyen en imatge i reputació davant dels seus interlocutors. Contribueixen a millorar la cultura d'empresa a partir dels valors, creant relacions horitzontals en l'entorn laboral, allunyant-se de les tradicionals relacions verticals

Això ho fem, tal com hem dit...

formant en habilitats,
competències i valors
desenvolupant la cultura
organitzacional
Servei de projectes de formació-voluntariatServeis de plans d'acció social empresarial