Projectes de Voluntariat atractius per empreses

Servei de projectes de formació-voluntariatServeis de plans d'acció social empresarialServei d'implantació de sistemes de gestió de responsabilitat social

entre2mons ajudem a les ONL a crear i millorar els seus projectes de voluntariat per tal de què resultin atractius a les empreses i administracions.

I a més, ens assegurem que no hagin de renunciar als valors, missió i objectius que les defineixen.

Què entenem per Voluntariat Promogut per l'Empresa (VPE)?

Són aquelles activitats que l’empresa posa a disposició dels seus treballadors, perquè aquests donin o lliurin voluntàriament temps, habilitats, talent o un altre tipus d'ajuda en benefici de la comunitat, sempre mitjançant organitzacions sense ànim de lucre.

Una aposta per la qualitat i l’aprenentatge

entre2mons desenvolupem cada projecte individualment i seguint els nostres criteris de qualitat interns, que són també els que s'apliquen a la Borsa de projectes.

Per això, els nostres projectes de voluntariat van més enllà de les activitats habituals de voluntariat corporatiu. I és que posem especial èmfasi en els processos d'aprenentatge. D’aquesta manera afegim, a una valuosa activitat de servei, una activitat amb un alt contingut d'aprenentatge.