La nostra oferta

És el moment d’alinear objectius, estratègies i metodologies, d’enriquir-se mútuament com a organitzacions, el tercer sector té molt a aprendre del món de l’empresa i a l'inrevés. És el moment d’apostar per les persones i pels valors de la cultura organitzacional.

és el moment de entre2mons.

Tots els nostres serveis s’han construït sobre la base dels nostres pilars, l’aprenentatge experiencial i el traspàs de valors i cultura relacionat amb el tercer sector. Aquesta característica els fa únics, els diferencia d’altres productes similars i, sobretot, enriqueix els nostres serveis:  

Imatge d'accés als serveis per empreses Imatge d'accés als serveis per ONL's Imatge d'accés als serveis per organitzacions no lucratives
Servei de projectes de formació-voluntariat Servei de projectes de formació-voluntariat Servei de assessorament en projectes de Voluntariat atractius per les empreses i administracions
Serveis de plans d'acció social empresarial Serveis de plans d'acció social empresarial Servei de borsa de projectes de voluntariat
  Servei d'implantació de sistemes de gestió de responsabilitat social Servei d'implantació de sistemes de gestió de responsabilitat social