Implantem sistemes de gestió responsables

Servei de projectes de formació-voluntariatServeis de plans d'acció social empresarialServei d'implantació de sistemes de gestió de responsabilitat social

Entenem que un sistema de gestió responsable es basa en l'aplicació de polítiques de Responsabilitat Social.

Responsabilitat Social és una política de gestió segons la qual una organització incorpora estratègicament en els seus processos de creació de valor els interessos i inquietuds dels agents que legítimament prenen part pel seu interès (accionistes, socis, treballadors, clients, usuaris, ciutadans, proveïdors, finançadors, reguladors, agents socials, organitzacions socials...) i específicament un compromís amb la sostenibilitat global (ambiental, social, econòmica).

D’aquí es deriva un comportament basat en el diàleg orientat a una millora de la gestió dels intangibles (talent dels equips humans, confiança dels clients, solidesa de les relacions en la cadena, llicència social per operar, reputació, marca...) que pretén garantir la sostenibilitat del propi projecte.

Ampliant el concepte de Responsabilitat Social

Més enllà del compliment de la llei, l'empresa, organització o administració socialment responsable es fonamenta en:

  • tenir un bon govern, basat en la transparència, el diàleg i uns principis ètics.
  • construir la seva responsabilitat davant la societat tenint en compte l'impacte de les seves operacions i intervencions, millorant-les i posant-les en valor.

Tradicionalment la Responsabilitat Social s'ha associat al món empresarial (RSE), però podem adaptar-la a les organitzacions no lucratives, parlant llavors de Responsabilitat Social de les Organitzacions (RSO).

Reforcem la Responsabilitat social de les organitzacions (RSO)

És obvi que els objectius i missió de les ONL tenen per definició un caire social molt marcat, però això no implica que estiguin fortament vinculats a polítiques de Responsabilitat Social.

L'activitat de les entitats passa per molts àmbits que, de vegades, queden relegats a un segon pla per manca de models de gestió eficaços i efectius.

A entre2mons apliquem polítiques de Responsabilitat Social a les Organitzacions per millorar tots els àmbits de les entitats.

Implementar polítiques de Responsabilitat Social al funcionament diari de l'entitat requereix mantenir un diàleg fluït i transparent amb els seus grups d'interès: treballadors, voluntaris, proveïdors, mitjans de comunicació…

A entre2mons tenim totes les claus per fer-ho possible.