Formem en habilitats, competències i valors.

Servei de projectes de formació-voluntariatServeis de plans d'acció social empresarial

A entre2mons impulsem la teva empresa fent créixer el potencial dels teus treballadors.

Oferim projectes a mida en els que desenvolupem les competències, habilitats i valors dels treballadors des de l'aprenentatge experiencial i el contacte amb entitats no lucratives. Així, potenciem els processos formatius per tal de garantir el màxim aprenentatge.

EL RESULTAT

plantilles motivades i formades que han crescut com a persones i com a treballadors.
empreses més fortes que han reforçat els seus valors, i la seva cultura organitzacional.

ÀMBITS D'APRENENTATGE

Lideratge i capacitat de gestió
Els nostres projectes ofereixen als líders i gestors, actuals i futurs, el coneixement i les habilitats necessàries per desenvolupar la seva carrera amb èxit. Proporcionem les eines per obtenir uns resultats òptims.

Comunicació
Una idea només te valor si es comunica. Els nostres projectes donen als treballa-dors les habilitats i la confiança necessàries per comunicar de forma efectiva amb companys i clients a tots nivells. La comunicació efectiva és la clau de l'èxit 

Rendiment empresarial
El món necessita empreses per tenir i desenvolupar societats reeixides. Els nostres projectes de rendiment empresarial ajuden als seus equips a desenvolupar el seu valor afegit per tal de fomentar els avantatges competitius.
 
Desenvolupament personal
Les millors empreses “desenvolupen” o contracten a les millors persones. Els nostres projectes ajuden als responsables de RR.HH. a proporcionar i inspirar als treballadors  a responsabilitzar-se del seu propi desenvo-lupament personal i professional.
 
Voluntariat
Els voluntaris son treballadors amb  necessitats lleugerament diferents a la resta del personal remunerat. Els nostres programes de gestió de voluntaris ajuden a les empreses a reclutar, gestionar, motivar i mantenir compromesos als voluntaris.
Desenvolupant habilitats com:

 Orientació a resultats
 Lideratge
 Gestió del canvi
 Visió estratègica
 Presa de decisions
 Innovació i creativitat
 Efectivitat individual
 Resiliència
 Visió global

 Desenvolupament de
   persones i equips

 Negociació
 Autogestió del aprenentatge
 Habilitats comunicatives
 Treball en equip
 Orientació al client
 Gestió de conflictes
 Planificació