Els nostres pilars

entre2mons creiem fermament en l’èxit de les nostres accions perquè fonamenten tota la nostra activitat en uns pilars específics i tan arrelats com el nostre desig de millorar el món.

› l’aprenentatge experiencial

Les necessitats de les empreses estan canviant. Sabem que a més de potenciar les capacitats tècniques dels seus treballadors és vital millorar el clima laboral i les relacions personals. A entre2mons promovem noves actituds a través d’experiències que aportin nous coneixements, habilitats, i una nova consciència social que millori tant l’organització com el seu entorn d’acció.

L’experiència és clau per interioritzar el que s’ha après i incorporar la nova habilitat en la rutina diària de les persones. El voluntariat és, per tant, una eina perfecta per complementar aquesta formació ja que el treballador, amb aquesta vivència rellevant, consolida els nous coneixements en un entorn diferent que li permet fixar millor les habilitats adquirides.

tornar a l'inici

› els beneficis dels valors i la cultura del tercer sector

El món empresarial destaca per tenir un interès constant en les noves oportunitats que ofereix el seu entorn. I el model de gestió de les ONL està cada vegada més en el punt de mira de les empreses. A entre2mons creiem que tots dos sectors tenen molt a aprendre l’un de l’altre però, en el cas de les ONL hi ha tres àmbits en els que són especialment eficients:

› portem més lluny la teva missió

Avui no hi ha prou amb definir la missió i valors d’una empresa. L’èxit només arriba quan es posen realment en pràctica. Les empreses que han triomfat són aquelles que, com les ONL, gestionant aquest aspectes, han cohesionat tots els seus membres al voltant d’un conjunt de valors compartits, proporcionant-los un sentit de missió al que fan.

› fomentem la nova relació amb el treballador

La societat del coneixement que s’està imposant valora especialment el talent dels empleats. Saber captar treballadors ben preparats, motivar i retenir-los, s’ha convertit en un aspecte fonamental.En aquest àmbit, les ONL són expertes. Les entitats han après a captar, motivar i mantenir persones disposades a oferir gratuïtament els seus serveis per a una causa que mereixi la pena, la missió de l’entitat. Ara s’obre l’oportunitat de transmetre aquest coneixement a les empreses.

› responem a les exigències dels Clients

Més enllà de la funcionalitat, els clients valoren més que mai valors o principis que hi ha darrera dels productes. Per tant, les companyies que no incorporen aquests missatges s’arrisquen a patir campanyes públiques en contra.

Les entitats són també expertes a transmetre valors, el seu missatge sempre està impregnat de certa ideologia i principis. És així com capten clients, treballadors i voluntaris. Són, a més, líders d’opinió pel que fa a consciència social. Per això és important que les empreses que vulguin incorporar els valors i principis que preocupen als seus clients s’acostin i escoltin a les ONL.

tornar a l'inici

› la nostra resposta és la combinació dels pilars

 Així, com es trasllada el coneixement i experiència de les entitats no lucratives al model empresarial? Repartint aquest aprenentatge en àrees específiques de l’empresa:

 en l’àrea de l’estratègia, la importància de la missió com a principi integrador de l’organització.

 a la de recursos humans, el voluntariat com a eina de motivació i aprenentatge.

 en la de producció, a la gestió de riscos de la cadena de valor per minimitzar els impactes socials i mediambientals.

 i en l’activitat comercial la consideració del client com un “activista”.

tornar a l'inici