Desenvolupem la cultura organitzacional

Servei de projectes de formació-voluntariatServeis de plans d'acció social empresarialServei d'implantació de sistemes de gestió de responsabilitat social

entre2mons potenciem i desenvolupem els plans d’Acció Social d’administracions per alinear totes les intervencions dirigides a la comunitat i obtenir el màxim rendiment de la inversió realitzada.

DISSENYEM ELS PLANS D'ACCIÓ SOCIAL RESPECTANT I POTENCIANT ELS VALORS DE L'ADMINISTRACIÓ.

La seva cultura organitzacional és el marc en el que centrem totes les accions relacionades amb la comunitat local.

Els aspectes fonamentals són:
 
Qualitat i orientació a la ciutadania com a eix central de totes les seves actuacions.
Personal directiu que evolucioni de gestor de serveis a gestor de persones i facilitador.
Treballadors públics que passin d’ens passius a actors principals.
Disminució de la burocràcia, afavorint la posada en marxa de processos i estratègies que flexibilitzin l’organització a partir de les persones.