Desenvolupem la cultura organitzacional

Servei de projectes de formació-voluntariatServeis de plans d'acció social empresarial

A entre2mons poteciem i desenvolupem els teus plans d'Acció Social.

Això ho fem alineant totes les intervencions dirigides a la comunitat per obtenir el màxim rendiment de la inversió realitzada, així aconseguim que tingui un impacte real a la cultura de l'empresa..

UNA VEU COHERENT AMB LA TEVA EMPRESA.

Dissenyem els plans d’Acció Social respectant i potenciant els valors de l'empresa.

I és que la cultura organitzacional és sempre el marc en el que desenvolupem totes les accions relacionades amb la comunitat escollida per l'empresa.

Ens basem en l'objecte de negoci, l'experiència de l'empresa, els recursos propis i les habilitats del personal per tal de dissenyar un pla que:

 • Potenciï al màxim als seus participants.
 • Tregui el millor rendiment dels recursos.
 • Sigui significatiu per a l'organització.

entre2mons t’ofereix plans d'Acció Social adaptats a la realitat de l'empresa, únics i intransferibles, com ho és la seva cultura.

POTENCIEM TOTES LES POSSIBILITATS

Fomentant la integració laboral mitjançant

 • Oportunitats de formació professional
 • Ocupació directa. 
 • Compra a centres Centres Especial de Treball o empreses d'inserció
 • Planificació de processos de reestructuració per evitar situacions d'exclusió social

Col·laborant amb els treballadors 

 • Finançament conjunt de projectes
 • Voluntariat promogut per l'empresa
 • Projectes en equip recolzant projectes socials
 • Concursos/convocatòries internes de projectes

Amb productes i serveis 

 • Donació de productes, gratuïts o a preus especials.
 • Serveis en condicions particulars 
 • Suport a projectes socials de de l'àrea de logística i/o comercial
 • Programes en col·laboració amb clients 

Finançant projectes 

 • Projectes de Teaming
 • Campanyes d'obtenció de forns per emergències

Amb programes corporatius

 • Presència de directius en òrgans d'administració i gestió d'ONL's
 • Donació o cessió d'actius ja utilitzats
 • Promoció de l'acció social en el sector empresarial

Beneficis tangibles 

a nivell intern

 • Millora la gestió dels recursos humans, atreu a bons candidats, incrementa la lleialtat i la motivació, i satisfà la demanda real del personal. 
 • Millora l'entorn del treball i incrementa la productivitat. 
 • Es converteixen en part dels valors de l'organització, fomenten la Identitat corporativa

a nivell extern

 • Millora de la imatge i la reputació.
 • Atracció de cobertura de mitjans de comunicació
 • Accedir i influir positivament en líders d'opinió. 
 • Millora en la percepció de la marca. 
 • Accedir a segments de mercat, atrets per una gestió ètica i responsable. 
 • Fidelització dels clients. 
 • Enfortiment i increment de vendes.