Conscients del nostre valor afegit

Des d’entre2mons traslladem l’expertesa dels nostres consultors i formadors, per aportar solucions plenament  adaptades a les necessitats dels nostres clients.

TOT EL QUE ENS DIFERÈNCIA ENS AJUDA A DONAR VALOR

Coneixement profund dels àmbits en els que ens desenvolupem:
Responsabilitat Social, Acció Social, Tercer Sector, Gestió d’Organitzacions, Voluntariat, Formació, Aprenentatge Experiencial, Comunicació, Noves Tecnologies, Xarxes Socials...

 Adaptació total dels continguts formatius dels nostres projectes.

 Flexibilitat en l’elaboració dels projectes.

 Capacitat total per adaptar-nos a projectes sense limitacions temporals ni locals.

 Els nostres clients participen activament en l’elaboració i disseny del projecte.

 Diversitat i especialització de la nostra oferta, tant en temàtiques com en sistemes metodològics.

 Innovació constant en sistemes pedagògics i metodològics.