L'Acció Social, com es desenvolupa?

En el nostre entorn els programes d'Acció Social a les empreses són relativament recents però ja hi ha hagut temps de que es desenvolupin diverses variants. De fet, podriem dir que hi ha tantes variants com empreses que els impulsen. Tot i així, hi ha certes generalitats que exposarem al llarg d'aquest article.

Inicialment aquesta mena d'actuacions sorgien de la iniciativa dels propis treballadors de les empreses. Aquestes accions podien i poden revestir moltes i diverses formes. Una de les més comuns s'aglutina al voltant de les donacions econòmiques. El format sol ser recaptar fons a partir dels beneficis de l'empresa o a partir dels dividends. Últimament ha agafat força empenta el fenomen del teaming com a eina facilitadora d'aquest procés de recaptació. En la majoria dels casos són els propis treballadors els que fomenten en el si de les empreses. Hi ha casos però, en els que l'accionista majoritari o el consell d'administradors és qui proposa aquest tipus de programes.

Altres empreses permeten als treballadors que així ho desitgin, durant un nombre determinat de dies a l'any, que en comptes d'acudir al seu centre de treball, dediquin aquest temps a col·laborar amb organitzacions d'ajuda humanitària, sense que per això la seva percepció salarial es vegi perjudicada.

Una altra manera de canalitzar l'Acció Social consisteix, simplement, a demanar la col·laboració dels clients amb una determinada ONG. Posant com a exemples les següents modalitats

 • Aportació econòmica: mitjançant quotes o aportacions corporatives a entitats o projectes, patrimoni i mecenatge de projectes socials, campanyes de màrqueting amb causa, finançament conjunt de projectes amb empleats ...
 • Aportació de béns i/o serveis: donació de productes gratuïtament a preus especials, serveis en condicions especials, suport a través de la xarxa de vendes, logística o comunicació ...
 • Aportació de temps: participació dels empleats de l'organització, cessió d'hores per voluntariat ....

Tot i que la nostra societat es caracteritza per ser consumista, és ben cert que se sol prestar atenció als problemes socials. Quan un consumidor ha de decidir entre diversos productes similars, s'ha comprovat que tendeixen, en gran mesura, a triar el producte que amb la compra ajuda d'alguna manera a algun col·lectiu necessitat.

Aquestes actuacions les podem classificar bàsicament en 4 grans apartats

Programa recolzats en productes i serveis:

 • Donació de productes, gratuïts o a preus especials
 • Serveis en condicions particulars
 • Suport a projectes socials des de l'àrea logística i/o comercial
 • Programes en col·laboració amb clients (cofinançament o sensibilització)

Programa en col·laboració amb empleats:

 • Finançament conjunt de projectes
 • Suport al voluntariat professional o assistencial
 • Projectes de treball en equip recolzant projectes socials
 • Concurs/convocatòria interna de projectes

Programes d'integració laboral, relacionats amb el suport a l'ocupació de persones amb dificultats:

 • Oportunitats de formació professional
 • Ocupació directa
 • Compra a centres especials d'ocupació o empreses d'inserció
 • Planificació de processos de reestructuració per evitar situacions d'exclusió social

Programes de finançament de projectes:

 • Finançament de projectes
 • Campanyes d'obtenció de fons per a ajudes d'emergències

Ara bé, aquest tipus de models a dia d'avui comencen a enriquir-se ja que s'estan descobrint potencialitats que van més enllà dels beneficis rebuts fins al moment per aquestes actuacions. És per això que l'empresa està començant a agafar un paper més protagonista per tal de garantir, tant que els recursos s'inverteixin de la millora manera possible, como que es maximitzin els beneficis que es reben per aquestes actuacions.

La clau està en aprofitar el voluntariat que passa a ser promogut per l'empresa com a una eina de formació en habilitats, competències i valors i de l'altre desenvolupar les actuacions dels programes d'Acció Social per reforçar la cultura organitzacional de l'empresa.

En el propers articles entrarem en més profunditat en cadascun d'aquest 4 grans apartats en els que podem classificar les actuacions dins dels programes d'Acció Social

Articles relacionats:

Afegeix un nou comentari