L'Acció Social, com a eina estratègica

Continuem amb la serie que vam iniciar amb L'Acció Social, eina de construcció de cultura i creixement empresarial i, amb aquest article, abordem els avantatges que aporta repensar l'Acció Social de l'empresa des d'una perspectiva estratègica. La recol·loquem amb noves potencialitats i virtuts, ara que la crisi econòmica la fa especialment necessària. 

Al llarg dels últims anys hi ha hagut algunes empreses que han inclòs mesures d'Acció Social en el seu dia a dia i en els seus plans estratègics. La causa principal d'aquest fenomen ha estat la comprovació de que el retorn de la inversió realitzada en accions socials incrementa la distància respecte a la competència, cosa que suposa un avantatge competitiu. També la imatge de l'empresa es veu afavorida davant els clients, els accionistes, els empleats i la societat en general. A dia d'avui, però, podem anar encara més enllà i afegir més valor a aspectes fonamentals per l'empresa.

La fi de l' Acció Social caritativa

Inicialment l'Acció Social s'enfocava des d'una perspectiva filantròpica on la forma era la caritat i l'eina les donacions. Era un moment en que la transparència no era important, i la motivació era "retornar a la societat" allò que teòricament la societat havia facilitat a l'empresa. L'Acció Social era un cost que assumien algunes empreses més per motius personals o de consciencia de la direcció que no pas per cap altre motivació.

Després es va començar a veure que aquestes accions tenien un impacte positiu en alguns dels àmbits de l'empresa. Milloraven les relacions amb el seu entorn, en alguns casos començaven a tenir certa publicitat positiva i en alguns treballadors es despertaven actituds que en altres entorns no es donaven. L'Acció Social tenia impacte en alguns processos de l'empresa i en algunes capacitats dels propis treballadors. És un moment on l'Acció Social "surt de l'armari" i entra en l'etapa de la comunicació. S'aprofiten els impactes comunicatius que poden tenir intervencions puntuals, ja que els programes d'Acció Social, continuen acotats en entorn de temps i espai acotat.

Poc a poc, l'Acció Social es va consolidant en algunes empreses i comença l'època del desenvolupament. Comença a idear-se des d'una perspectiva estratègica ja que els impactes que té van creixent en importància per l'empresa. Comença a ser, més enllà d'un tema merament comunicatiu, un factor de competitivitat i es comencen a destinar recursos més sofisticats tant per la seva promoció com per l'execució d'actuacions. Es veuen molt reforçades les actuacions al voltant de l'ocupació i l'enfocament temporal es va estenent plantejant ja programes a mig termini fent l'èmfasi en l'avaluació de l'impacte.

Ara, un pas endavant

I ara estem en un moment de profunda crisi que ha implicat que, d'una banda, les empreses que no tenien l'Acció Social fonamentada en aspectes estratègics es plantegen seriosament la seva continuïtat i, de l'altre, les que si que la tenien, veuen la necessitat d'anar un pas més enllà. Doncs és precisament en aquests moments on l'Acció Social te més sentit, i no em refereixo als beneficis per la societat, que són molts, fonamentals i necessaris, sinó als beneficis que aporta a l'empresa sempre i quan s'enfoqui de forma adequada.

En aquests moments de caos, canvis i incertesa, és quan hem de treure més rendiment dels recursos i projectes que desenvolupem. Aquesta situació de crisi la superaran les empreses que treguin el major rendiment possible als RR.HH. Les que facin la transició de la gestió de recursos humans a treballar amb humans amb recursos. I les que sàpiguen adaptar al seva cultura empresarial a la nova realitat que se'ns acosta, ja que en temps de canvi, les empreses amb cultures molt consolidades o poc àgils, estan preparades per un món que ja no existeix, mentre que les que tenen capacitat d'aprenentatge sobreviuran.

Així doncs, l'Acció Social entesa com a eina tant de foment de les habilitats, competències i valors dels professionals de les empreses, com de desenvolupament de la cultura organitzacional pren una nova dimensió més enllà dels avantatges tradicionals relacionats amb l'Acció Social.

En el proper article parlaré dels diferents aspectes que es poden desenvolupar dins dels programes d'Acció Social de l'empresa.

Afegeix un nou comentari